Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με την ομάδα της διαχείρισης ακινήτων

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και σύμβουλοι ακινήτων

 
Phone: +30 210 6811760
Email: asset@pepperhellas.gr
Hours: 9:00 - 18:00 (EEST) Monday - Friday
Pepper Company Logo

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με την ομάδα αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

 
Phone: +30 210 6811760
Email: valuation@pepperhellas.gr
Hours: 9:00 - 18:00 (EEST) Monday - Friday
Pepper Company Logo

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με την ομάδα έρευνας

Έρευνα

 
Phone: +30 210 6811760
Email: research@pepperhellas.gr
Hours: 9:00 - 18:00 (EEST) Monday - Friday
Pepper Company Logo

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων

Πωλήσεις

 
Phone: +30 210 6811760
Email: sales@pepperhellas.gr
Sales Website: www.mypropertylink.gr
Hours: 9:00 - 18:00 (EEST) Monday - Friday
Pepper Company Logo

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε κάποιο μέλος της ομάδας μας να έρθει σε επαφή μαζί σας.


Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε διάστημα 6-8 ωρών,