Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη

Με χαρά μοιραζόμαστε μαζί σας κάποια στιγμιότυπα από την εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε για την Pepper Hellas Asset Management Solutions S.A.. Μέσα από το βιωματικό παιχνίδι οι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με βασικές έννοιες που αφορούν τη Διαφορετικότητα & τη Συμπερίληψη, τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν τη διάχυση αυτών, τους τρόπους για να “αγκαλιάσουμε” τη Διαφορετικότητα και για να ενισχύσουμε τη Συμπερίληψη. Eπίσης οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα οφέλη από τη διαχείριση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον και να ανακαλύψουνε άγνωστες πτυχές των συνάδελφων τους. 

Diversity-and-Inclusion-(1).jpg