Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους ανθρώπους μας. Καλλιεργούμε ένα ανοιχτό περιβάλλον όπου όλοι αντιμετωπίζονται δίκαια, με σεβασμό και έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την επιχείρησή μας.

Η ιδέα της διαφορετικότητας περιλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι διαφέρουν και όλα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα άτομο ή μια ομάδα διαφορετικούς από τους άλλους.

Η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας αφορά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου διαφορετικά άτομα έχουν μια πραγματική «αίσθηση του ανήκειν», του σεβασμού και της υποστήριξης και αισθάνονται την αποδοχή από τους άλλους.

Εμείς πιστεύουμε, ότι μέσα από την διαφορετικότητα, των εμπειριών, του ιστορικού, των απόψεων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, έχουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε καινοτόμα και να αναπτύσσουμε δημιουργικές λύσεις. Όταν πρόκειται για προσλήψεις, όλοι κρίνονται βάσει 3 κριτηρίων: του ρόλου, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων τους και του βαθμού  στον οποίο μπορούν να γίνουν μέλη της ομάδας μας, αποδεχόμενοι και ενδυναμώνοντας  τις βασικές μας αξίες.