Εισαγωγή

Η Pepper Hellas δίνει την πρέπουσα προσοχή στα παράπονα που λαμβάνει. Στόχος της εταιρείας μας είναι να μπορούμε να παρέχουμε πάντα τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας και σε όσους συνεργάζονται μαζί μας και για αυτόν το λόγο διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία τα παράπονα που μας κατατίθενται για να διαπιστώσουμε γιατί αυτό δεν συνέβη στην δική σας περίπτωση.

Είναι λοιπόν πιθανό, στη συνεργασία μας να υπήρχαν στοιχεία που σας δυσαρέστησαν ή εκτιμήσατε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, για τα οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.  Επιθυμούμε πάντα να λαμβάνουμε γνώση για το τι δεν πήγε καλά και προσπαθούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση το συντομότερο δυνατόν αναφορικά με το παράπονο που μας κατατίθεται.

Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω

Διαδικασία

Βήμα 1ο – Κοινοποιήστε μας το παράπονο σας

Το πρώτο βήμα στην διαδικασία είναι να μας κοινοποιήσετε το ζήτημα που σας απασχολεί.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε το παράπονο αναφορικά με κάποια υπηρεσία της Pepper Hellas, παρακαλούμε όπως:

 • Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.pepperhellas.gr)
 • Συμπληρώσετε την Φόρμα Υποβολής Παραπόνου      
 • Αποστείλετε την φόρμα, με όλα τα συνοδευτικά και υποστηρικτικά έγγραφα αναφορικά με το παράπονό σας τα οποία επιθυμείτε να λάβουμε υπόψιν μας

Οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι οι εξής:

 • Ταχυδρομικώς: Ταχυδρομική θυρίδα 61358, Αθήνα - Ελλάδα
 • Email:    complaints@pepperhellas.gr

 

Βήμα 2ο – Τι θα συμβεί μετά την υποβολή του παραπόνου σας?

Θα σας στείλουμε μέσα σε διάστημα 5 εργασίμων ημερών, Επιστολή Παραλαβής του Παραπόνου σας και σε συνέχεια της έρευνας που θα διεξάγουμε να περιμένετε την πλήρη απάντηση μας μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί συμπληρωματική έρευνα, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι μπορεί η απάντηση μας να πάρει μεγαλύτερο διάστημα από το προαναφερθέν.

Στην Επιστολή Παραλαβής Παραπόνου, που θα παραλάβετε,  θα σας ενημερώσουμε για τον μοναδικό αριθμό αναφοράς όπου θα λάβει το παράπονο σας, το οποίο θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε την υπόθεση σας σε όλα της τα στάδια, και ένα συγκεκριμένο αρμόδιο άτομο από το τμήμα Παραπόνων της εταιρείας μας θα αναλάβει προσωπικά την διεκπεραίωση της υπόθεσης σας, έτσι ώστε να μπορεί να σας ενημερώνει  αναφορικά με το υποβληθέν παράπονο, μέχρι την επίλυση του και το κλείσιμο της υπόθεσης.

Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των παραπόνων με αντικειμενικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την καλή πίστη και τη σχέση που έχουμε αναπτύξει με κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά.

Επανεξετάζουμε τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων σε τακτά διαστήματα και, αν χρειαστεί, την αναθεωρούμε. Τα συμπεράσματα που εξάγονται μας καθοδηγούν προς τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, πάντοτε με στόχο τη δική σας φροντίδα.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι όλα τα υποβληθέντα στην εταιρεία μας παράπονα τα διαχειριζόμαστε :

 • Εμπιστευτικά
 • Δίκαια
 • ‘Εγκαιρα

και το προσωπικό μας τηρεί τις ακόλουθες αρχές σε κάθε επικοινωνία:

 • Ευγενική αντιμετώπιση
 • Υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια
 • Θετική ανταπόκριση
 • Παροχή εποικοδομητικών λύσεων

Βήμα 3ο – Τι εναλλακτικές λύσεις έχετε στην διάθεση σας στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση μας στο παράπονο σας

Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση μας στο παράπονο σας και σας έχουμε επιβεβαιώσει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περαιτέρω πέρα από την λύση που σας προτείναμε, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό φορέα εναλλακτικής/εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Ειδικό Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή εδώ.

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τα ονόματα των οργανισμών αυτών και τα στοιχεία επικοινωνίας τους:

 1. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Διεύθυνση:  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144,  11474 Αθήνα

Email:            grammateia@synigoroskatanaloti.gr

Ιστοσελίδα:  http://www.synigoroskatanaloti.gr

Τηλέφωνα:   2106460862, 2106460814, 2106460612, 2106460734, 2106460458

Fax:                 210 6460414

 1. Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – startADR

Διεύθυνση:  26ηςΟκτωβρίου 26, 54627 Θεσσαλονίκη

Email:             info@startadr.org

Ιστοσελίδα:   http://www.startadr.org

Τηλέφωνο:    2310 536100

 1. Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – ADR POINT IKE (ADR POINT)

Διεύθυνση:  Τσιμισκή 7 & Ι. Δραγούμη,  54625 Θεσσαλονίκη

Email:            info@adrpoint.gr

Ιστοσελίδα:  http://www.adrpoint.gr

Τηλέφωνο:    2310 510005

Fax:                 2310 512612

 1. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (E.I.E.Σ)

Διεύθυνση:  Δωδεκανήσου 22, 54626 Θεσσαλονίκη

Email:            info@europeanresolution.com

Ιστοσελίδα: http://www.europeanresolution.com

Τηλέφωνο:    2310 230184

Fax:                2310 230185

 

Εναλλακτικά πέρα από τους παραπάνω φορείς μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

 1. Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)

Address:               RICS Dispute Resolution Service, 55 Colmore Row, Birmingham, B3 2AA  or

visit RICS website at https://www.rics.org/latin-america/footer/contact-us/complaints/complaints-form-for/ to submit your complaint on line

 

Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται στην Φόρμα Υποβολής Παράπονου είναι τα ελάχιστα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για να βοηθήσουν την Pepper Hellas να ερευνήσει  και να επιλύσει κάθε περίπτωση που φέρετε στην προσοχή μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους πιθανούς παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας, την περίοδο διατήρησης, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζονται και των δικαιωμάτων σας ως Υποκείμενο δεδομένων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας μας.